تیر 08 1401نکات-حقوقی-در-مورد-مهریه

نکات حقوقی در مورد مهریه

در تیر 08, 1401توسط مدیراصلیتعداد بازدید 27063

مهریه در صورت ازدواج مجدد زن


اگر زن و مردی از یکدیگر جدا شده باشند و مرد در حال پرداخت مهریه همسر سابق خود باشد، ازدواج مجدد زن مانع دریافت مهریه از شوهر سابق نخواهد بود و مرد همچنان باید مهریه بپردازد.

بخشش مهریه و وکالت در طلاق


طبق قانون، زن هر زمان بخواهد میتواند تمام یا قسمتی از مهریه خود را به شوهر ببخشد. همچنین مرد نیز هر زمان بخواهد میتواند وکالت در طلاق به همسر خود بدهد تا زن در شرایطی که راه حلی جز جدایی نمی بیند، همانند مرد بدون سختی جدا شود.

مهریه و سابقه ازدواج در صورت بکارت و عدم بکارت


در صورت عدم بکارت زوجه کل مهریه و در صورت باکره بودن نصف مهریه به او تعلق خواهد گرفت. همچنین زوجه باکره با مراجعه به پزشکی قانونی برای معاینه بکارت و باکره شناخته شدن می تواند شناسنامه خود را تعویض کند تا سابقه ازدواج و طلاق او در شناسنامه نباشد. هرچند این سابقه به طور کلی پاک نخواهد شد و سابقه ازدواج باکره نیز همانند غیرباکره در ثبت احوال خواهد ماند.

 نکات حقوقی در مورد مهریه 

مهریه وجه نقد


مهریه ای که به صورت وجه نقد است، در زمان پرداخت باید به نرخ روز پرداخت شود.

مهریه در ازدواج موقت


اگر زن در ازدواج موقت مهریه را دریافت کند اما تمکین نکند، مرد می تواند نسبت به مدت عدم تمکین، استرداد (پس گرفتن) مهریه را بخواهد. همچنین در صورتی که زن تمکینی نکرده باشد اما مهریه خود را مطالبه کرده باشد، مرد نیز می تواند متقابلاً عدم استحقاق زن در دریافت مهریه را در دادگاه مطرح کند.

مهریه و افزایش قیمت سکه


با توجه به افزایش ناگهانی قیمت سکه، مردانی که سکه برای مهریه می پردازند، می توانند دادخواست تعدیل اقساط مهریه به دادگاه بدهند تا در صورت اثبات عدم توان مالی، میزان اقساط کم تر شود.

 نکات حقوقی در مورد مهریه

مهریه قبل و بعد از رابطه جنسی


اگر زن و مرد قبل از برقراری رابطه جنسی طلاق بگیرند، زن مستحق نصف مهریه خواهد بود. اما اگر بعد از برقراری رابطه جنسی طلاق بگیرند، زن مستحق کل مهریه خواهد بود. اگر مرد کل مهریه را قبل از برقراری رابطه جنسی پرداخت کرده باشد و حال بدون برقراری رابطه جنسی بخواهند جدا شوند، مرد می تواند نصف مهریه را که قبلاً داده است پس بگیرد.

مهریه پس از تغییر جنسیت


اگر مرد یا زنی پس از ازدواج، تغییر جنسیت دهد، مرد نمی تواند به این دلیل که دیگر زن شده است یا طرف مقابل، زن نیست از پرداخت مهریه خودداری کند. اگرچه رابطه زوجیت با تغییر جنسیت ادامه پیدا نخواهد کرد اما مرد (که حالا زن شده یا همسر او مرد شده) در صورتی که طرف مقابل درخواست مهریه کند، مکلف به پرداخت آن است.

وکالت در طلاق و مهریه


از آنجایی که حق طلاق در قوانین فقط با مردان است و زنان به دشواری می توانند در شرایط سخت زندگی طلاق بگیرند، با تعیین شرط وکالت بلاعزل زن در گرفتن طلاق و قید آن در سند ازدواج، در صورت بوجود آمدن شرایطی که راه حلی به جز جدایی ندارد زنان نیز می توانند همانند مردان بدون سختی جدا شوند و نیز از آنجایی که مهریه بالای ۱۱۰ سکه فقط در صورتی که مرد توانایی مالی داشته باشد، قانون او را ملزم به پرداخت می کند و مهریه کم تر از ۱۱۰ سکه نیز با اثبات ناتوانی مرد قسط بندی می شود، بهتر است مهریه نیز کم باشد تا طرفین در شرایط ناسازگاری بدون کشمکش جدا شوند.

نکات حقوقی در مورد مهریه 

مهرالمثل زن


اگر در زمان عقد مهریه زن نامعلوم باشد و یا ارزش عرفی و مالی نداشته باشد، مهریه ای که به زن پس از ازدواج و برقراری رابطه زناشویی تعلق می گیرد، با توجه به موقعیت اجتماعی و خانوادگی زن و دیگر اوضاع و احوال تعیین می گردد که این نوع مهریه مهرالمثل نام دارد.

پرداخت مهریه


مهریه طبق قانون حقی است که در صورت مطالبه از سوی زن، مرد باید آن را پرداخت کند و مواردی همچون تمکین نکردن، بیماری، باردار نشدن، مجرم بودن و یا خیانت زن باعث نمی شود این حق از بین برود.

دریافت مهریه از ارث شوهر


در صورتی که پدر شوهر فوت شود، عروس می تواند سهم الارث شوهر را از اموال پدرش برای مهریه توقیف کند. اما تا زمانی که پدر شوهر زنده باشد عروس این حق را نخواهد داشت زیرا اموال شخص زنده متعلق به خودش است.   

نکات حقوقی در مورد مهریه

عدم تعیین مهریه


عدم ذکر مهریه به صورت عمدی یا به اشتباه در زمان عقد به این معنی نیست که زن دیگر حقی در دریافت مهریه ندارد. در صورتی که طرفین در مورد تعیین مهریه به توافقی نرسند، دادگاه مهریه را تعیین می کند.

بخشش مهریه قبل از عقد


بخشیدن مهریه قبل از عقد به شوهر حتی با دستخط و امضای زن قابل قبول نیست.

مهریه در صورت خیانت زن


اگر زنی به شوهر خود خیانت کند و رابطه نامشروع نیز اثبات شود، مهریه او از بین نمی رود و مرد باید مهریه را بپردازد.

نکات حقوقی در مورد مهریه

مهریه زن از اموال شوهر متوفی


اگر مهریه زن، معادل یا بیش تر از اموال همسر فوت شده اش باشد، وراث چیزی از اموال به ارث نمی برند و تمام اموال متوفی بابت مهریه به زن خواهد رسید.

تعدیل اقساط مهریه


مردی که اقساط مهریه پرداخت می کند، اگر با تغییر وضعیت اقتصادی توان پرداخت اقساط را نداشته باشد، می تواند تقاضای تعدیل اقساط مهریه را جهت کم شدن مبلغ اقساط بدهد. زنی نیز که مهریه دریافت می کند، می تواند تقاضای تعدیل اقساط جهت افزایش مبلغ اقساط بدهد. دادگاه نیز با توجه به وضعیت معیشت و درآمد مرد و نرخ تورم نسبت به تعدیل اقساط تصمیم می گیرد.

دریافت مهریه از دیه


از آن جایی که دیه شخص (چه دیه اعضای بدن و چه دیه قتل) جزء دارایی او می باشد، همسر می تواند دیه را توقیف کند و ابتدا مهریه خود را قبل از به ارث رسیدن به وراث از محل دیه دریافت کند.

نکات حقوقی در مورد مهریه

مهریه بالای ۱۱۰ سکه


وصول مهریه بالای ۱۱۰ سکه با معرفی و توقیف اموال و دارایی مانند حساب بانکی، ملک، حقوق ماهیانه و… امکان پذیر خواهد بود.

فرار از پرداخت مهریه


انتقال اموال از سوی مرد در صورتی که پس از مطالبه مهریه و نشان دهنده ی فرار از دین باشد قابل باطل شدن است. همچنین اگر به مدت کمی قبل از مطالبه مهریه انتقال انجام شده باشد، در صورتی که دادگاه طبق شواهد تشخیص دهد باز هم فرار از دین محسوب می شود.

مهریه در صورت باکره بودن


در مطالبه مهریه اگر زوجه باکره باشد نصف مهریه به او تعلق می گیرد و اگر باکره نباشد کل مهریه به او تعلق می گیرد.

نکات حقوقی در مورد مهریه

ضمانت پرداخت مهریه


پدر شوهر می تواند به طور مشخص در عقدنامه ضامن پرداخت مهریه شود و بعد از ازدواج اگر شوهر مهریه را پرداخت نکرد می توان به پدرشوهر رجوع کرد و در صورت پرداخت نکردن، دادخواست مطالبه مهریه از ضامن (پدر شوهر) را در دادگاه می توان مطرح کرد. حتی اگر شوهر نیز فوت کند باز می توان مهریه را از ضامن مطالبه کرد.

مهریه ازدواج موقت


تعیین نکردن مهریه در ازدواج موقت موجب باطل شدن ازدواج می شود.

مهریه بعد از فوت همسر


مهریه مانند دیگر حقوق مالی قابل نقل و انتقال به وراث است. به این صورت که اگر زن قبل از مطالبه مهریه از شوهر فوت کند، حق دریافت مهریه به ورثه او انتقال پیدا می کند. همچنین بعد از فوت شوهر هم از آن جایی که اموال او به ورثه می رسد زن می تواند مهریه خود را از وراث شوهر مطالبه کند.

پرداخت مهریه


زن هر زمانی که بخواهد می تواند مهریه خود را مطالبه کند و مسایلی مثل تمکین نکردن زن، خیانت و … موجب نمی شود که زن نتواند مهریه خود را مطالبه و دریافت کند.

سایر نکات حقوقی خانواده


نگین رئیسی

وکیل مهریه

وکیل طلاق

وکیل خانواده

مشاوره حقوقی

مشاوره طلاق

وکیل آنلاین

نظرات
    نظر خود را بنویسید