خرداد 05 1402وکیل-نفقه-زن-و-تمکین

وکیل نفقه زن و تمکین

در خرداد 05, 1402توسط مدیراصلیتعداد بازدید 614

وکیل نفقه زن

یکی از وظایف مهم زوج در قبال خانواده خود ، پرداخت نفقه زن و فرزندان است. مصادیق نفقه در قانون و کتب فقهی کاملاً مشخص شده است. بدیهی است عدم پرداخت نفقه مستوجب مجازات خواهد بود. قانونگذار ترک انفاق را جرم دانسته است از این رو برای آن مجازات در نظر گرفته است.

مطالبه نفقه حقی است که زن می تواند آن را از طریق قانونی پیگیری نماید. نفقه و شرایط دریافت آن را قانون مشخص نموده است . در این مقاله قصد داریم کمی در این باره صحبت کنیم.

وکیل نفقه

از آنجا که در مواردی اثبات مجرم بودن زوج در عدم پرداخت نفقه بسیار مشکل خواهد بود و در مواردی نیز زوجه اعمالی را مرتکب شده که او را از دریافت نفقه محروم ساخته است لذا بهتر است در اینگونه موارد وکیل نفقه بدنبال کارهای حقوقی مربوط به نفقه باشد . در این موارد سعی کنید حتماً با وکیل متخصص مشورت نمایید تا خدای نخواسته از حقوق قانونی خود محروم نشوید.

وکیل تکمین و نفقه

در قانون و فقه شیعه یکی از ملزومات دریافت نفقه ، انجام وظایف همسری و یا در اصطلاح قانونی و فقهی آن ، تمکین می باشد.  زنی که این وظایف را انجام نداده باشد ناشزه محسوب می گردد . نشوز مانع پرداخت نفقه می باشد. ماده 1108 قانون مدنی نیز ضمن تاکید بر این نکته مقرر داشته است که هر گاه زوجه از ادای وظایف همسری خود امتناع نماید مستحق نفقه نخواهد بود.

نشوز چیست؟

نشوز در قانون مدنی ذکر نشده است. اما در میان فقه شیعه بسیار مورد استعمال است. از این رو در میان وکلا و قضات و در دادگاهها نیز بکار می رود. نشوز به معنای عدم ادای وظایف زن در قبال شوهر بدون دلیل موجه و مشروع می باشد. معنای لغوی آن نیز سرکشی است.

عدم پرداخت نفقه جرم است

برابر ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 هر کس با داشتن استطاعت مالی ، نفقه زن خود را در صورت تمکین به او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.

البته اعمال مجازات منوط به شکایت زن می باشد. اگر در هر مرحله زن از شکایت منصرف شود اعمال مجازات متوقف خواهد شد.

وکیل نفقه و اثبات جرم عدم پرداخت نفقه

اثبات تمکین و ادای وظایف همسری پیش شرط دریافت و استحقاق دریافت نفقه توسط زوجه می باشد. وکیل نفقه با توجه به تجربیات خود می داند چگونه باید شکایت نفقه را مطرح نماید تا موکل خود را به نتیجه مورد نظر برساند. باید توجه داشت منظور و مراد از نفقه، خوراک ، پوشاک و مسکن می باشد. البته گاهی گفته می شود کلیه ملزومات و احتیاجات ضروری زندگی را می توان در زمره نفقه دانست. حتی عده ای از علما، وسایل تجملی یا آرایشی برای زنان را نیز جزء نفقه می دانند. اما در مورد خوراک و پوشاک و مسکن اختلاف نظری وجود ندارد .

در مورد دادخواست نفقه و هر گونه شکایت در این زمینه بهتر است حتماً از طریق وکیل نفقه اقدام شود. زیرا ممکن است نتیجه شکایت و پیگیری شما همان نتیجه ای نباشد که بدنبال آن بوده اید.

ماده 1107 قانون مدنی در مورد نفقه

ماده 1107قانون مدنی مقرر می دارد:

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

بنابراین در این ماده علاوه بر سه موضوع گذشته یعنی خوراک ، پوشاک و مسکن ، موضوعات: اثاث منزل، هزینه درمان ، وسایل بهداشتی و خدمتکار نیز بر موضوعات مشمول نفقه اضافه شده است.

عبارت “همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن” دست قانونگذار را تا حدود زیادی باز گذارده است.

میزان نفقه زن

برابر ماده 1204 قانون مدنی در مورد پرداخت موضوعات مشمول نفقه عبارت ” بقدر رفع حاجت ” ذکر شده است. لذا رقم و یا میزان دقیقی تعیین نگردیده است. بنابراین در اینگونه موارد قاضی عموماً تعیین نفقه را به کارشناس ارجاع می دهد.  و نظر او را با توجه به شان خانوادگی زوجه می پذیرد.

شرایط واجب بودن نفقه

دو شرط اساسی در پزرداخت نفقه، دائمی بودن عقد و تمکین زن از شوهر میباشد.

دادخواست مطالبه نفقه

وکیل برای گرفتن نفقه

ممکن است شوهر از پرداخت نفقه زن خودداری نماید. یا اینکه توان پرداخت نداشته باشد. در این مورد زوجه میتواند به دادگاه مراجعه نماید. بدین ترتیب که دادخواست مطالبه نفقه را تنظیم و تقدیم دادگاه نماید.

بعد از ارائه دادخواست، دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع می دهد. کارشناس مقدار نفقه را تعیین می کند. با تایید نفقه توسط دادگاه  و قاضی، شوهر موظف به پرداخت آن خواهد بود.

تعیین حدود نفقه بر عهده کارشناس است. میزان نفقه در مورد هر زوجه ای متفاوت می باشد. بنابراین نمی توان رقم ثابتی را برای نفقه زن تعیین نمود.

در صورت امتناع مرد از پرداخت نفقه زوجه می تواند حکم جلب شوهرش را بگیرد. حتی امکان توقیف تمام دارایی شوهرش را نیز خواهد داشت.

تماس با گروه وکلای رئیسی

نظرات
    نظر خود را بنویسید