تیر 08 1401نکات-حقوقی-در-مورد-ازدواج

نکات حقوقی در مورد ازدواج

در تیر 08, 1401توسط مدیراصلیتعداد بازدید 31935

مزاحمت در قالب خواستگاری


خواستگاری و اصرار به ازدواج به خودی خود جرم نمی باشد. اما اگر شخص در قالب خواستگاری مزاحمت ایجاد کند و به تهدید و توهین بپردازد، جرم می باشد و مجازات در پی خواهد داشت.

اجازه پدر در ازدواج


در ازدواج پسر اجازه پدر نیاز نیست. اما در ازدواج دختر باکره کسب اجازه و موافقت پدر نیاز است.

نکات حقوقی در مورد ازدواج

مهریه در صورت ازدواج مجدد زن


اگر زن و مردی از یکدیگر جدا شده باشند و مرد در حال پرداخت مهریه همسر سابق خود باشد، ازدواج مجدد زن مانع دریافت مهریه از شوهر سابق نخواهد بود و مرد همچنان باید مهریه بپردازد.

ازدواج و طلاق در ماه محرم و صفر


از نظر قانونی منعی برای ازدواج و طلاق در ماه محرم و صفر وجود ندارد ولی از نظر عرف پسندیده نیست.

مفقودی سند ازدواج


در صورت مفقود شدن سند ازدواج و نیاز به آن برای پیگیری های قضایی از جمله مطالبه مهریه، میتوان با مراجعه به دفترخانه تنظیم کننده سند ازدواج خود، رونوشت سند ازدواج را درخواست کرد که اعتبار سند اصلی را برای پیگیری دارد.

نکات حقوقی در مورد ازدواج

عدم ثبت ازدواج دائم و موقت


عدم ثبت ازدواج دائم مجازات در پی خواهد داشت. اما عدم ثبت ازدواج موقت، اگر از لحاظ شرعی به درستی صورت گرفته باشد، از نظر قانونی مجازاتی در پی نخواهد داشت.

لواط و ازدواج با بستگان


طبق قانون، اگر شخصی با پسری عمل لواط انجام دهد نمی تواند با مادر یا خواهر و یا دختر او ازدواج نماید.

ازدواج مجدد


طبق قانون، مردان با وجود داشتن همسر تحت شرایطی می توانند همسر دیگری داشته باشند. اما زنان تحت هیچ شرایطی تا زمانی که در زوجیت مردی هستند نمی توانند با دیگری ازدواج نمایند.

نکات حقوقی در مورد ازدواج

اجبار به ازدواج به دلیل رابطه جنسی ؟


اگر پسری با دختری رابطه جنسی برقرار کند و در اثر این رابطه، بکارت دختر از بین برود و حال دختر بخواهد برای وادار کردن پسر به ازدواج، از طریق مراجع قانونی اقدام کند، قانون هیچ اجباری به پسر برای ازدواج وارد نمی کند و رضایت پسر در ازدواج لازم است. همچنین فرقی نمی کند برقراری این رابطه با وعده ازدواج باشد و دختر بگوید پسر او را فریب داده است یا بدون وعده ازدواج باشد.

اجازه در ازدواج دختر


دختر باکره برای ازدواج نیاز به کسب اجازه و موافقت پدر یا جد پدری دارد. اگر پدر در قید حیات باشد از او کسب اجازه می شود. در غیر این صورت باید از پدر بزرگ پدری اذن ازدواج دریافت شود. اما اگر پدر یا جد پدری در قید حیات نباشند، دختر نیازی به کسب اجازه از شخص دیگر (برای مثال مادر یا برادر) ندارد.

ازدواج سفید


ازدواج سفید غیرقانونی است و به همخانگی و زندگی مشترک زن و مرد بدون ازدواج قانونی (دائم یا موقت) می گویند. در این نوع زندگی مشترک، زن نمی تواند ادعای ارث، نفقه و … داشته باشد. از آنجایی که به طور کلی نمی توان وارد حریم خصوصی افراد شد، برخورد با آن ها نیز تحت شرایط قانونی خاصی (از جمله وجود شاکی خصوصی) امکانپذیر می باشد. در صورت اثبات رابطه نامشروع یا زنا در ازدواج سفید، مجازات تا ۱۰۰ ضربه شلاق را در پی خواهد داشت.

نکات حقوقی در مورد ازدواج

پایان ازدواج موقت


در ازدواج موقت، طلاق به شکل ازدواج دائم وجود ندارد و جدایی به دو صورت است؛ یکی پایان مدت تعیین شده در ازدواج و دیگری بخشش مدت از طرف مرد. زنان در این نوع ازدواج حقی در بخشش مدت ندارند، مگر اینکه وکالت در بخشش مدت را از مرد دریافت کنند تا به وسیله آن هر زمان که بخواهند جدا شوند.

اجازه پدر در ازدواج دختر غیرباکره


اگر دختری در اثر رابطه جنسی مشروع یا نامشروع بکارت خود را از دست داده باشد، برای ازدواج نیازی به اجازه پدر ندارد.

ثبت بدون اجازه ازدواج دوم


سردفتران حق ندارند بدون اجازه دادگاه ازدواج دوم مرد را ثبت کنند و سردفتری که بدون اجازه دادگاه این اقدام را انجام دهد، به محرومیت از اشتغال به سردفتری و مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

نکات حقوقی در مورد ازدواج

رابطه دختر و پسر بدون ازدواج


دختر و پسری که رابطه زوجیت بین آن ها وجود ندارد و در زیر یک سقف می روند، در صورتی که با نظر پزشکی قانونی نزدیکی (رابطه عمیق جنسی) بین آن ها رخ داده باشد، به صد ضربه شلاق محکوم خواهند شد. البته اگر دختر و پسر ادعا کنند که به عقد موقت یکدیگر درآمده اند و بتوانند دلایلی نیز ارائه کنند مجازات نمی شوند. در مواردی بسیاری در صورتی که دختر و پسر توبه کنند نیز مجازات نخواهند شد.

شروط ضمن عقد ازدواج


شروط دارای اهمیت زیر در سندهای ازدواج قید نشده اند ولی زنان می توانند با موافقت همسر این شروط را برای خود در سند ازدواج قید کنند:
– شرط اشتغال
– شرط تحصیل
– شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور (حق زن در خروج از کشور)
– شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق (حق زن در طلاق)

نامزدی


دوران نامزدی و وعده ازدواج در این دوران از نظر قانونی برای هیچ کدام از نامزدها هیچ گونه تعهدی در ازدواج ایجاد نمی کند. اما هدایای دوران نامزدی تحت شرایطی قابل مطالبه است.

نکات حقوقی در مورد ازدواج

فریب در ازدواج


مخفی کردن ازدواج سابق از همسر جدید توسط مرد یا زن یکی از مصادیق جرم فریب در ازدواج می باشد و مجازات حبس شش ماه تا دو سال را در پی خواهد داشت.

گواهی تجرد


از آنجایی که آخرین ازدواج و طلاق در شناسنامه افراد ثبت می شود، جهت آگاهی از سوابق ازدواج اشخاص، اداره ثبت احوال گواهی تجرد صادر می کند. این گواهی صرفاً در اختیار صاحب شناسنامه قرار می گیرد.

صیغه محرمیت در دوران نامزدی


صیغه محرمیت در واقع همان ازدواج موقت است که خانواده ها بدون اطلاع از اثرات حقوقی آن با مهریه ناچیزی دخترشان را به نکاح فردی در می آورند. اگر فرد مورد نظر از نکاح دایم منصرف شود ممکن است در این بین دختر آسیب های زیادی را متحمل شود.

نکات حقوقی در مورد ازدواج

ازدواج با اتباع خارجی


زنان ایرانی برای ازدواج با اتباع خارجی باید اجازه خاص از وزات امور خارجه بگیرند و اگر ازدواجی بدون گرفتن این اجازه انجام شود معتبر نیست.

اجازه ازدواج دختر از دادگاه


در صورتی که پدری بدون علت موجه از ازدواج دختر جلوگیری کند، دختر می تواند با معرفی شخصی که می خواهد با او ازدواج کند و همچنین شرایط مهریه و نکاح، از دادگاه اجازه ازدواج اخذ کند.

ارث در ازدواج موقت ؟


در ازدواج موقت زن و مرد از یکدیگرارث نمی برند اما فرزند حاصل از ازدواج موقت از پدر و مادر خود ارث خواهد برد.

نکات حقوقی در مورد ازدواج

مهریه ازدواج موقت


تعیین نکردن مهریه در ازدواج موقت موجب باطل شدن ازدواج می شود.

ثبت ازدواج موقت


ثبت ازدواج موقت اختیاری است مگر در صورت باردار شدن زن، توافق طرفین و شرط ضمن عقد ازدواج.

عدم ثبت ازدواج


عدم ثبت ازدواج دائم جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه ۵ (بیش از هشتاد میلیون ریال) یا حبس تعزیری درجه ۷ (از ۹۱ روز تا ۶ ماه) محکوم می شود. در عدم ثبت ازدواج فقط مرد مجازات و جریمه می شود.

فریب در ازدواج


اگر زوج یا زوجه قبل از ازدواج با قصد فریب و صراحتاً طرف خود را با امور واهی مثل تحصیلات عالی، شغل، دوشیزگی و … فریب دهد، طرف مقابل حق فسخ عقد را خواهد داشت و حتی طبق قانون جرم تلقی می شود و زوج یا زوجه فریب دهنده به حبس محکوم خواهد شد.

سایر نکات حقوقی خانواده


نگین رئیسی

وکیل دادگستری

وکیل حقوقی

وکیل خانواده

مشاوره ازدواج

مشاوره حقوقی

مشاوره آنلاین

نظرات
    نظر خود را بنویسید